Skattefordel til virksomheder, der køber original kunst 

Reglerne for førstegangskøb

Udgifter til køb af kunstværker, der hænges op eller stilles op, kan fratrækkes fuldt ud, hvis købesummen ikke overstiger et beløb på 13.800 kr. (normalt) ex. moms.
Er anskaffelsessummen højere kan udgiften afskrives efter saldometoden (men på en særskilt konto) med 25 % om året.

Udgifter til køb af kunst, der indføjes i en bygning til udsmykning af denne, kan afskrives med 4 % årligt. Det gælder også, selv om bygningen ikke anvendes til et afskrivningsberettiget formål, altså fx en kontorbygning. Det er uden betydning for afskrivningsmuligheden om den kunstneriske udsmykning af bygningen sker i forbindelse med bygningens opførelse eller tilføjes på et senere tidspunkt. Et kunstværk anses for indføjet i en bygning, hvis det er muret, fastnaglet eller på anden måde fastgjort til denne eller dennes nære omgivelser.

Moms

Momsregistrerede virksomheder, der indkøber kunstværker til udsmykning i denne, kan som altovervejende hovedregel fradrage momsen af købesummen. Det gælder, uanset om værket er anskaffet med fuld moms eller med såkaldt kunstnermoms.
 
 

Kunst i virksomheden motiverer og glæder! Her vises eksempler på kunst vi har leveret til dansk erhvervsliv.

250 virksomheder har gennem de seneste  år samarbejdet med Galleri Mernild om udsmykning - fra små malerier til store udendørs skulpturer.

Resultatet er virksomhedens egen unikke udsmykning der giver et spændende og inspirerende miljø for medarbejderne, og udsender de rigtige signaler overfor kunder, forretningsforbindelser og samarbejdspartnere.

Vi kommer gerne på et uforpligtigende besøg og giver et bud på udsmykningen af din virksomhed.
Gennemtænkt arkitektur og god kunst hører sammen!!
Køb af kunst kan trækkes fra i skat: Læs mere her.
  • Det skal være førstegangskøb direkte fra kunstneren eller gennem galleri.
  • Det skal være et originalt kunstværk: maleri, skulptur,grafik eller lignende.  
  • Det kan være et kunstværk, der hænges op – så kan man afskrive på linje med afskrivning af driftsmidler, 25 pct. om året.  
  •                                                                      Hvis den afskrivningsberettigede anskaffelsessum er på 11.600 kr. (2007) eller mindre, kan virksomheden vælge at trække hele beløbet fra i det indkomstår, hvor kunstværket er købt. 
  •  
Det kan være et kunstværk, der indgår i virksomhedens bygning – så kan man afskrive efter samme regler som afskrivning af bygninger, 5 pct. om året.
Galleri Mernild | Østergade 47, 7400 Herning  | Tlf.: +45 23930405 | mernild@webspeed.dk